Tuyển sinh
Đào tạo

Đào tạo

Đào tạo

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 - 2023

17/06/2022

  TKB TUẦN 2 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 - 2023 (22-28-8-2022).xlsx TKB TUẦN 3 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 - 2023 (29-04-9-2022).xlsx TKB TUẦN 4 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 - 2023 (05-11-9-2022).xlsx TKB TUẦN 5 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 - 2023 (12-18-9-2022).xlsx TKB TUẦN 6 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 -...

Xem chi tiếtXem chi tiết

ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN THI TỰ LUẬN, VẤN ĐÁP, TRẮC NGHIỆM HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022

03/06/2022

Điểm thi lần 1 /Upload/04.05.2022 T3 09h30 DS THI SDNLTK&HQ 73X1 TN L1.xls Điểm thi lần 2

Xem chi tiếtXem chi tiết

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2020 VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2021

07/03/2022

Quyết định về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2020 và dự toán ngân sách năm 2021 Quyết định công khai quyết toán NS năm 2020.pdf

Xem chi tiếtXem chi tiết