Tuyển sinh

Nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học

Thẻ từ - Bộ dụng cụ giảng dạy trực quan, sinh động

11/11/2020

Bài báo THẺ TỪ - BỘ DỤNG CỤ GIẢNG DẠY TRỰC QUAN, SINH ĐỘNG   Vũ Linh Huyền Trang Khoa Quản lý xây dựng và đô thị Trường Cao đẳng Xây dựng số 1-CTC1 I. Đặt vấn đề Hiện nay, trong các trường cao đẳng, đại học nói chung, việc áp dụng các phương pháp giảng dạy tích cực,...

Xem chi tiếtXem chi tiết

Chương trình đào tạo Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng

13/01/2020

Chương trình đào tạo Xây dựng công trình hạ tầng nông thôn

Xem chi tiếtXem chi tiết

Chương trình đào tạo Công nghệ kỹ thuật xây dựng

13/01/2020

Chương trình đào tạo Quản lý xây dựng công trình nông thôn

Xem chi tiếtXem chi tiết