Tuyển sinh
Thời khóa biểu

Thời khóa biểu

Thời khóa biểu

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 - 2022

09/08/2021

TKB HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 - 2022 TUẦN 1 (16-22-8-2021).xlsx TKB HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 - 2022 TUẦN 2 (23-29-8-2021).xlsx

Xem chi tiếtXem chi tiết

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 - 2021

31/12/2020

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 23 (18-24-01-21).xlsx THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 24 (25-31-01-21).xlsx THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 25 (01-07-02-21).xlsx THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 26 (08-14-02-21- NGHỈ TẾT).xlsx THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 27 (15-21-02-21- NGHỈ TẾT).xlsx THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28 (22-28-02-21).xlsx THỜI...

Xem chi tiếtXem chi tiết

KẾ HOẠCH KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021

10/09/2020

KẾ HOẠCH HỌC KY I NĂM HỌC 2020 - 2021.xls  

Xem chi tiếtXem chi tiết

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021

31/08/2020

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021

Xem chi tiếtXem chi tiết