Tuyển sinh
Đảng

Đảng

Đảng

Đảng bộ trường Cao đẳng Xây dựng số 1 tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII

18/01/2017
Sáng 14/01/2017, Đảng ủy Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong BCH Đảng bộ, cán bộ chủ chốt, đảng viên và đại diện cán bộ viên chức Nhà...
Xem chi tiếtXem chi tiết

Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII

17/01/2017

Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ

Xem chi tiếtXem chi tiết

Các mẫu kiểm điểm Đảng viên 2015

20/09/2016
1. BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN 2015 2. PHIẾU BỔ SUNG HỒ SƠ ĐẢNG VIÊN 3. MẪU KÊ KHAI TÀI SẢN THEO TT08.2013 4. MẪU BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT 5. BIỂU ĐIỂM ĐÁNH GIÁ TCCS ĐẢNG 2015 6. BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN 7. BÁO CÁO THÀNH TÍCH TẬP THỂ Hướng...
Xem chi tiếtXem chi tiết