Tuyển sinh
Đào tạo

Đào tạo

Đào tạo

Thông báo kết quả thi vòng 1 và kế hoạch thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2021

13/01/2022
Thông báo kết quả thi vòng 1 và các nội dung liên quan đến kế hoạch thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu tuyển dụng năm 2021 Kết quả thi vòng 1 và Kế hoạch thi vòng 2.pdf
Xem chi tiếtXem chi tiết

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022

10/01/2022

    TKB TUẦN 25 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 - 2022(31-1-06-02-2022).xlsx TKB TUẦN 26 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 - 2022(07-13-02-2022).xlsx  

Xem chi tiếtXem chi tiết

Thông báo một số nội dung dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2021

06/01/2022
Thông báo một số nội dung dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2021 Thông báo một số nội dung.pdf DS thí sinh TA.pdf DS thí sinh Tin học.pdf DS thí sinh KTC.pdf QĐ số 305 ngày 2.7.2018 quy chế tổ chức và hoạt động của Trường.pdf QĐ số 306 ngày 2.7.2018 quy định chức...
Xem chi tiếtXem chi tiết

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức năm 2021

05/01/2022

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức năm 2021 TB Thí sinh đủ điều kiện thi tuyển viên chức vòng 1.pdf

Xem chi tiếtXem chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021

02/12/2021
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 TB tuyển dụng VC năm 2021.pdf
Xem chi tiếtXem chi tiết

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 - 2022

09/08/2021

TKB HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 - 2022 TUẦN 1 (16-22-8-2021).xlsx TKB HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 - 2022 TUẦN 2 (23-29-8-2021).xlsx

Xem chi tiếtXem chi tiết