Tuyển sinh
Đào tạo

Đào tạo

Đào tạo

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021

02/12/2021
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 TB tuyển dụng VC năm 2021.pdf
Xem chi tiếtXem chi tiết

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 - 2022

09/08/2021

TKB HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 - 2022 TUẦN 1 (16-22-8-2021).xlsx TKB HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 - 2022 TUẦN 2 (23-29-8-2021).xlsx

Xem chi tiếtXem chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2021

28/06/2021

THONG BAO TUYEN SINH 2021.pdf

Xem chi tiếtXem chi tiết

Danh sách học sinh sinh viên cấp bằng tốt nghiệp

02/02/2021
Danh sách cấp bằng tốt nghiệp đến 31.07.2020.pdf
Xem chi tiếtXem chi tiết

Quyết định v.v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 và dự toán ngân sách năm 2020

02/02/2021
Quyết định v.v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 và dự toán ngân sách năm 2020 QD v.v cong khai quyet toan thue 2019.pdf
Xem chi tiếtXem chi tiết

Điểm tổng kết khóa 2020-2022 (72X1; 43KT1; 02CT1; 02CT2; 02TM1; 02NT1)

02/02/2021

Điểm tổng kết khóa 2020-2022 (72X1; 43KT1; 02CT1; 02CT2; 02TM1; 02NT1)

Xem chi tiếtXem chi tiết

Điểm tổng kết khóa 2019-2021 (71X1; 42KT1; 01TM1; 01T1; 01T2; 01NT1)

02/02/2021

Điểm tổng kết khóa 2019-2021 (71X1; 42KT1; 01TM1; 01T1; 01T2; 01NT1)

Xem chi tiếtXem chi tiết

Điểm tổng kết khóa 2020-2022 (CKT11LT)

02/02/2021

Điểm tổng kết khóa 2020-2022 (CKT11LT)

Xem chi tiếtXem chi tiết