Tuyển sinh
Đào tạo

Đào tạo

Đào tạo

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 - 2022

09/08/2021

TKB HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 - 2022 TUẦN 1 (16-22-8-2021).xlsx TKB HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 - 2022 TUẦN 2 (23-29-8-2021).xlsx

Xem chi tiếtXem chi tiết

Điểm tổng kết khóa 2020-2022 (72X1; 43KT1; 02CT1; 02CT2; 02TM1; 02NT1)

02/02/2021

Điểm tổng kết khóa 2020-2022 (72X1; 43KT1; 02CT1; 02CT2; 02TM1; 02NT1)

Xem chi tiếtXem chi tiết

Điểm tổng kết khóa 2019-2021 (71X1; 42KT1; 01TM1; 01T1; 01T2; 01NT1)

02/02/2021

Điểm tổng kết khóa 2019-2021 (71X1; 42KT1; 01TM1; 01T1; 01T2; 01NT1)

Xem chi tiếtXem chi tiết

Điểm tổng kết khóa 2020-2022 (CKT11LT)

02/02/2021

Điểm tổng kết khóa 2020-2022 (CKT11LT)

Xem chi tiếtXem chi tiết

Điểm tổng kết khóa 2020-2022 (CX17LT)

02/02/2021

Điểm tổng kết khóa 2020-2022 (CX17LT)

Xem chi tiếtXem chi tiết

Điểm tổng kết khóa 2019-2021 (CX16LT)

02/02/2021

Điểm tổng kết khóa 2019-2021 (CX16LT)

Xem chi tiếtXem chi tiết

Điểm tổng kết khóa 2019-2022 (CKX18; CKT17; CK8; CTN1)

02/02/2021

Điểm tổng kết khóa 2019-2022 (CKX18; CKT17; CK8; CTN1)

Xem chi tiếtXem chi tiết

Điểm tổng kết khóa 2018-2021 (CKX17; CKT16; CK7)

02/02/2021

Điểm tổng kết khóa 2018-2021 (CKX17; CKT16; CK7)

Xem chi tiếtXem chi tiết