Tuyển sinh
Thông báo

Thông báo

Thông báo

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2020 VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2021

07/03/2022

Quyết định về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2020 và dự toán ngân sách năm 2021 Quyết định công khai quyết toán NS năm 2020.pdf

Xem chi tiếtXem chi tiết

Thông báo kết quả thi vòng 1 và kế hoạch thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2021

13/01/2022
Thông báo kết quả thi vòng 1 và các nội dung liên quan đến kế hoạch thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu tuyển dụng năm 2021 Kết quả thi vòng 1 và Kế hoạch thi vòng 2.pdf
Xem chi tiếtXem chi tiết

Thông báo một số nội dung dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2021

06/01/2022
Thông báo một số nội dung dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2021 Thông báo một số nội dung.pdf DS thí sinh TA.pdf DS thí sinh Tin học.pdf DS thí sinh KTC.pdf QĐ số 305 ngày 2.7.2018 quy chế tổ chức và hoạt động của Trường.pdf QĐ số 306 ngày 2.7.2018 quy định chức...
Xem chi tiếtXem chi tiết

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức năm 2021

05/01/2022

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức năm 2021 TB Thí sinh đủ điều kiện thi tuyển viên chức vòng 1.pdf

Xem chi tiếtXem chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021

02/12/2021
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 TB tuyển dụng VC năm 2021.pdf
Xem chi tiếtXem chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2021

28/06/2021

THONG BAO TUYEN SINH 2021.pdf

Xem chi tiếtXem chi tiết